• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (10.00)
antik yunan dünyasında sınıf mücadelesi - g.e.m. de ste. croix
marksist ilkçağ tarihçisi ste. croix, bu anıtsal kitapta, antik yunan-roma dünyasının arkaik çağ’dan arap fetihlerine kadar olan yaklaşık 1000 yıllık tarihini sınıf mücadelelerine odaklanarak inceliyor.
ste. croix, kendisine isaac deutscher ödülü’nü de kazandıran kitabının ilk kısmında marksist tarih çözümlemesinin temel kategorileri olan sınıf, sömürü ve sınıf mücadelesi üzerinde durarak marksizmin ilkçağ tarihi açısından anlamını tartışıyor. ardından antik yunan ve roma toplumlarındaki temel sınıf kategorilerini inceleyerek mülk sahibi sınıfla, köleler, köylüler ve ücretli emekçiler arasındaki sömürü ilişkilerinin ve bu ilişklierdeki dönüşümün canlı bir resmeni çiziyor.
kitabın ikinci kısmıysa, marksist tarih yönteminin farklı düzlemlerdeki sınıf mücadelesini nasıl açıklayabileceği üzerine zengin ve parlak bir denemeden oluşuyor. yunan ve roma toplumlarında sınıf mücadelesinin siyasi ve ideolojik düzlemlerde geçirdiği 1600 yıllık evrimi, epigrefik, edebî ve arkeolojik kanıtlara dayanarak tartışan kitap, antik dünyanın gerileme ve çöküşüne dair alternatif bir açıklama ile sona eriyor.
marksizmin, sadece içinde geliştiği kapitalist toplumun hareket yasalarını ortaya çıkarabilecek bir kuramsal ve kavramsal çerçeve sunmakla kalmadığını, insanlım tarihinin uzun ve çok tartışmalı bir döneminin anlaşılmasını da sağladığını somut bir biçimde gösteren ste. croix’nın çalışması yalnızca ilkçağ tarihiyle ilgilenenler için değil, insanlık tarihinin daha genel sorularına cevap arayanlar için de vazgeçilmez bir eser.

"ilkçağ tarihi üzerine… en heyecan verici, kışkırtıcı ve meydan okuyan çalışmalardan biri." k. r. bradley, american journal of philology
"eşsiz… antik dünyanın hikâyesini, aklında alt sınıfların çıkarlarını tutaram anlatmaya kalkışan, bir batı dilinde bugüne dek kaleme alınmış tek eser." e. badian, new york review of books
"britanya tarih yazımında böylesi bir ölçekte yıllardır aşılamamış… nadir bir örnek." robin lane fox, financial times
"ilkçağ tarihinde olduğu gibi sosyolojide de dönüm noktası… uzun bir süre boyunca aşılamayacak." c. slaughter, sociological review
"okumayı öğretici olduğu kadar keyifli de kılan bir berraklık, dürüstlük ve açıklıkla yazılmış büyük bir bilimsel eser." hugh lloyd-joes, observer
"hiçbir eleştirel değerlendirme, bu kitabın zenginlik ve özgünlüğünün hakkını teslim edemez." geoffrey barraclough, guardian
  1. antik yunan'dan roma'nın gerileme dönemine tarihi farklı bir yöntemle ele alıyor. imparatorların politikalarını imparatorlara olan etkisiyle değil, halka olan etkisiyle inceliyor. marksist bir tarih anlayışıyla güzel bir metin ortaya çıkarmış. kitap ebatları nedeniyle zor okunan bir kitap. evladiyelik denecek güzel bir edisyon. yordam yayınevinin böyle kaliteli bir metni çevirip böyle güzel yayınlanması takdire şayan. hepsi bir çırpıda okunmasa da uzun süreye yayarak, yan okumalarla destekleyerek verimli bir okuma yapılabilir.
    sezgi