1. bilinen ismiyle sosyopati. olayları sıradan insanlar gibi algılayıp değerlendiremezler. genelde sosyal etkenlerle ortaya çıkar ve kendilerini aldatılabilir, kırılabilir gördüklerinden karşısındakinden önce davranmak ister. şiddet içeren suçlarda erkekte 7 kat, kadında 12 kat artış görülür. tedavisinde antidepresanlar, duygu durum stabilizatörleri, anksiyolitikler veya antipsikotikler ile eş zamanlı psikoterapi uygulanabilir. hastalar tedaviye uyum göstermezler, sıklıkla tedaviye zorla götürülürler. bir üst aşaması ahlaki duyumların kronik olarak kaybolduğu "psikopati"dir.

  dsm-v'e göre aşağıdakilerden üçü (ya da daha çoğu) ile belirli, 15 yaşından beri süregelen, başkalarının haklarını umursamayan ve çiğneyen yaygın bir örüntü:

  tutuklanmasına yol açan yineleyici eylemlerde bulunmakla belirli olmak üzere, yasal yükümlülüklere uymama.
  sık sık yalan söyleme, takma adlar kullanma ya da kişisel çıkarı ya da zevki için başkalarını dolandırma ile belirli düzmecilik (sahtekârlık).
  dürtüsellik ya da geleceğini tasarlamama.
  sık sık kavga dövüşlere katılma ya da başkalarının hakkına el uzatma ile belirli olmak üzere sinirlilik ve saldırganlık.
  kendisinin ya da başkalarının güvenliğini umursamama.
  sürekli bir işinin olmaması ya da parasal yükümlülüklerini yerine getirmeme ile belirli, sürekli bir sorumsuzluk.
  başkasını incitmesi, başkasına kötü davranması ya da başkasından çalması durumunda aldırmazlık gösterme ya da yaptıklarına kendince bir kılıf uydurma ile belirli olmak üzere vicdan azabı çekmeme (pişmanlık duymama).
  kişi en az 18 yaşındadır.
  15 yaşından önce davranım bozukluğu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır.
 2. o zaman kaba bir hesapla ülkenin yüzde ellisi bu tanıma uyuyor.

  ülkemizde hergün tecavüz, dolandırıcılık, şiddet ve yalan haberleri izlemekteyiz.
  ozumm