1. arapları yeni tarihe geçiren en büyük olaylardan biri ise 8.yüzyılda yaptıkları seferlerdir. araplar türkistan'ı önüne katmış ilerliyordu. tengrici dünya panik içindeydi . türgiş siyasiler ortadan kaybolmuşken bir şaman olan dede korkut inisiyatif alarak yanındaki heyet ile ziyad b. salih'in huzuruna çıktı ve başbaşa bir görüşme yaptılar.bu görüşmenin sonunda araplar türkistan'ı feth etmekten vazgeçti.işte iddialar bu görüşme neticesinde ortaya çıkmaktadır ve halen ne konuşulduğu bilinmemekte olup batılı kaynaklar şöyle yazmaktadır. kölesi ziyad'a neden türkistan'ı almaktan bu kadar kolay vazgeçtiniz sorduğunda ziyad'ın "dede ile konuşurken gökyüzünde ellerinde kılıcıyla bir şaman göründü ve dedeyi dinlemezsem elimdeki kılıcı dübürüme sokacağını söyledi "dediği rivayet edilmektedir.
  2. türklerin araplar önünde diz çöküp yalamaya başlaması neticesinde arapların türklere acıması.
  3. hiciv
  4. türklerin kesile kesile müslüman yapıldığını bilmeyen yazarın hezeyanıdır.