1. klasik türküler bestekârı ve virtüöz keman çalgıcısı