1. (bkz: abesle iştigal etmeyen) (bkz: iyi ve faydalı bir kul)

  !---- spoiler ----!

  “rabbin bal arısına: dağlardan, ağaçlardan ve (insanların senin için yapacakları) çardaklardan evler (kovanlar) edin, sonra meyve (ve çiçeklerin) her birinden ye ve rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. onların karınlarından (ağızlarından) renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır."

  ''...arılar dolaşmaz gösterişsiz çiçeklerin peşinde. daha doğrusu gösterişsiz çiçekleri dolaşmak arıların görevleri değildir.
  bir başka deyişle arılar gösterişsiz çiçekleri dolaşırlarsa, kendileri açısından boşuna dolaşmış olurlar. çünkü bu tür çiçekler, arılar için verimsiz araziler gibidir. oysa görevi bal yapmaktır, arının. bu nedenle boşa dolaşmak yakışmaz, bal arısına. öyle ya ona yaylım yolları öğretilmemiş ve nasıl bal yapacağı ilham edilmemiş midir? o, bir kul hem de iyi ve faydalı bir kul olarak hiç abesle uğraşır mı? veya abesle uğraşmak yakışır mı kul olana?
  ...
  insanlar, gerek boş işlerde gerekse de lüzumlu işlerde bir yarış ve telaş içerisindedir. çünkü bu yaratılış meselesidir; cenâb-ı allah insanoğlunu doğal olarak birbiriyle yarışmaya eğilimli yaratmış, "en güzel bir biçimde" yarattığı insanın nefsine, en güzel biçimde yaratılışın bir unsuru olarak, bu hissi de yerleştirmiştir.
  "bu nefsin şerefinden ve uluvvi himmetinden neş'et eder."

  insanlar bu özelliğin bir ortaya çıkışı olarak sürekli birbirleriyle yarışırlar. fakat cenâb-ı allah, bu özelliği insana, birbirleriyle boş işlerde, oyun ve eğlencelerde, sefahatte, israfta, modada, günahlarda, isyanda (bkz: yarışsınlar) ; hırslarını tatmin etmek için birbirlerine gayr-i meşrû hileler, oyunlar, desîseler yapıp çelmeler takarak hasetle (bkz: düşman olsunlar diye vermemiştir) . bütün bu ve benzeri şeyler, özelliğin (bkz: yanlış yönlendirilmesinin sonucudur) . bunlar, suyu, anlamsız bir şekilde ve boşa gidecek bir gayretle, verimli topraklar yerine, çöle akıtmaya benzer...

  abesle iştigal; insanın vaktini boş işlerle geçirmesi; kendi bedenine, zihnine, gönlüne faydası olmayan saçma, gayesiz, hikmetsiz, gereksiz meşgalelerle uğraşmasıdır. nefsin arzu ettiği bu durum hayatı başıboş, gayesiz yaşamayı öngörmektedir.

  abesle iştigal, sorumluluk bilinci olmayan, vaktin değerini bilmeyen, ahiret kaygısı gütmeyen insanların genel özellikleri arasındadır. abesle iştigal içerisinde olan insanı (bkz: dinimiz kınamaktadır) .

  allah teala ayeti kerimelerde (bkz: müminleri) , boş ve yararsız işlerden uzak duran, dünyaya gönderilmelerindeki amacın başıboş, abesle iştigal eden bir durumda olmadığının bilincinde olan insanlar olması gerektiğini hatırlatmaktadır.*
  kur’an-ı kerim buyuruyor: “gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir, onlar ki, namazlarında huşu içindedirler, onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.”

  “sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”
  “biz, gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yaratmadık.”

  kaynak
  !---- spoiler ----!