1. tanrı’nın eşsiz olduğu, ona eş koşulamayacağı ilkesini savunur. teslis inancına karşı çıkmalarına rağmen isa'yı baba tanrı ile eşit tanrısal erke sahip görmeyen hıristiyanlık mezhebidir.