1. antik yunan'da sparta ve lakedaimon bölgelerini birlikte yöneten 2 kralın sıfatıdır. diğer yunan topraklarında arkhegetes’ler görülmez. (çünkü diğer bölgelerde krallık yoktu; yalnızca demokrasi veya tiranlık rejimi vardı.)

    sparta polisi (kent devleti) kurulurken başlangıçta 3 kabile baskındır. fakat sonradan 2 kabile baskın olmuştur. bu iki kabilenin liderleri de zaman içinde arkhegetes sıfatını kazanıp ülkelerini birlikte yönetmeye başlamışlardır.

    bu çift-kralın yetkileri, barış zamanlarında azdır. en fazla dini ritüellere başkanlık etmek ve gerusia* toplantılarına katılmak gibi basit görevleri vardır. fakat savaş zamanlarında sınırsız yetkilere sahip olurlar.

    bir de bu kralların varisleri/veliahtları, diğer tüm spartalı erkeklerin girdiği agoge eğitiminden muaf tutulurdu.