1. medeni kanunda, mirasçının başvuru-tescil yolu ile kendi ölümüne müteakip seçtiği bir kişiye üzerindeki miras verme haklarını devrettiği mirasçıdır.

    mirasçı, mirasın sahibi olmaz. eğer aksi hükümler yoksa mirasın kime-ne zaman devredileceğine hükmeder.