1. şahdamar olarak bilenen damarın tıp dilindeki adı. sağda ve solda birer tane olmak üzre 2 tanedir. boynun solundan devam edecek olanı aort'tan, sağdan devam edecek olan dalı ise truncus brachiocephalicus'tan(*:o da aort'tan dallanıyor) dallanır ve kafaya temiz kan taşır.

    boynun ilerleyen kısmında 2 dala ayrılır. bunlar da şöyledir:

    (bkz: arteria carotis interna) beyni beslemek için kafatasının içine girer
    (bkz: arteria carotis externa) yüzeyelde devam etmek üzre çeneye, kafanın yan tarafına, arkasına ve yüze gider.