1. Klasik batı müziğinde sözlü müzik formlarındandır. Latince şarkı veya melodi kelimesinden gelir. Bu ad, 17. yy. da ciddi halk şarkılarına verilmiştir. Barok dönemde çalgı müziğinde ezginin önem taşıdığı şarkılı çalınan parçaların başlığı arya idi. Bazı sonat ve süitlerde de bir bölüm olarak yer alır.
    https://www.youtube.com/watch?v=C2ODfuMMyss
  2. operadaki şarkı söylenen müzikli kısımlardır diyerek basite indirgeyebiliriz.tabi ki bu müzikli bölümde kendi içinde çeşitlere ayrılır librettosu osu busu var.(ariada libretto konuşur gibi söylemektir.)
  3. italyanca "hava" anlamına gelir. opera veya oratoryoda solo vokal parçasıdır. üç bölümden oluşur. üçüncü bölüm birincisinin tekrarı olup bunların arasında ikisine zıt düşen bir orta bölüm bulunur.