1. ülkemizde devlet nezdinde yani protokol listesinde statü olarak " hayvan bakıcılığı " yapan kişiyle aynı derecede layık görülen bir sanat dalını icra eden meslek.

    osmanlı döneminde de benzer bir şekilde saray aşçıbaşısı çok basit saray dış kapısında nöbet tutan askerle aynı statüye sahipti. oysa ki paralel zaman da, fransa'da kral yardımcısı ile eş statüdeydi bu meslek...