1. âşık

    "kâinatın aynasıyım, madem ki ben bir insanım"