1. âşık

    "sevda sahrasında mecnun değilsen, ne leylayı çağır ne çölü incit...."