1. korku - nefret
  şüphe - bağnazlık
  iktidar - sevgi, hayranlık
  hiçlik - adaletsizlik
  suçluluk - iyilik
  acz - öfke, saldırganlık
  abi