1. fosil yakıtların yanması sonucu oluşan azot oksitler, karbon dioksit, karbon monoksit, azot, kükürt oksit gibi gazlar havadaki su buharıyla reaksiyona girerek sülfürik asit ve nitrik asit gibi asitlerin oluşmasına neden olur ve bu asitler asit yağmuru olarak yeryüzüne geri döner. asit yağmurları bitki örtüsüne, insanlara, göllere, nehirlere, akarsulara ve toprağın mineral dengesine zarar verir.