1. aşk: bir anlıktır, heyecandır, hoşlanmadır. sevgi masumdur, beklentisizdir mantıklıdır, kalbimizin içini doldurur. aşk da kalbimizin üstünü kaplayan parlak bir jelatin kağıdıdır. önce aşk oluşur. doğru bir aşksa kök salar kalbimize, o kökler sevgidir. aşk üstte kalan kısımdır yılar geçtikçe zedelenebilir. ilk günkü parlaklığını koruyamaz ama, kalbimizin içini kaplayan sevgi hep orda kalır.
  sevginin içinde aşk vardır. ama aşkın içinde her zaman sevgi olmayabilir.
  ask bir yıl sürer
  sevgı bir ömür
  ask gözünde büyütür
  sevgı razı olur
  ask aldatır
  sevgı ikna eder
  ask seni de onu da ikiye böler
  sevgı ikinizi bir eder
  ask zehir gibidir
  sevgı ilaç
  ask ay gibidir hep bir karanlik yüzü var senden gizlenen
  sevgı günes gibidir hep sana bakar içini ısıtır
  ask gider (isteyince)
  sevgı kalır (isteyerek)
  ask çeker, ezer, cesaret kırar
  sevgı iter, tesvik eder, yüreklendirir.

  diye uzar gider.

  şiir kısmı alıntıdır.
 2. aşk, akılsız bir duygunun; sevgi, duygulu bir aklın ürünüdür.
 3. aşk yakar, sevgi ısıtır. aşk anlıktır, sevgi süresiz. sevgiyi kazanabilirsiniz, aşkı kazanmaksa mümkün değildir. aşk bencildir, sevgi cömert. aşk yıpratıcıdır çoğu zaman, sevgi ise yapıcı. aşk paranoyaktır, sevgi dingin. aşkın kanatları vardır, zamanı geldiğinde uçup gidebilmek için; sevgininse yere sağlam basan ayakları, her düştüğünüzde sizi tekrar ayağa kaldırabilmek için. aşk tutkusuz olmaz, sevgi emeksiz. ikisinin farkları üzerine sayfalarca yazılabilir, hepsi biraz çiğ hepsiz biraz eksik. ne aşksız kalın efendim, ne de sevgisiz!
 4. aşk yeşil elma, sevgi kırmızı elmadır.
 5. ikisinin arasındaki çizgiyi atmosferle uzay boşluğu arasındaki çizgiye benzetiyorum. çok yakınlar birbirine.geçişkenler.keskin sınırları söz konusu değil.nerde başlayıp nerde diğerinin başladığını kestiremiyorsun. ikisinde de mantığı pazara yolluyor insan.sevdikçe seviyorsun bu büyüyor.bazen aşktan sevgiye bazen sevgi aşka dönüşüyor sonunda sevgi halini alıyor. midemde kelebekler uçuşurken kafama balyoz darbesi yemişe de dönebilirim ya da uçuşa geçer kelebekler dans etmeye devam etmemi sağlayabilir.

  hafif sarhoşken bir sigarayı yakmaya çalışıp kendini yakmaya benziyor aşk mesela. sevgiyse daha dingin bir güneş gibi.
 6. ali şeriati'nin konuya ilişkin görüşünü aşağıya iliştiriyorum.

  aşk, görme engelli bir coşku, görmezlikten kaynaklanan bir bağdır. oysa sevgi, bilinçlice bir bağ; apaçık, duru bir görmenin sonucudur. aşk genellikle içgüdüden su içer, içgüdüden kaynaklanmayan başka bütün olgular değersizdir. oysa sevgi ruhun içinden doğar, bir ruhun yükselebileceği bütün yerlere, sevgi de onunla birlikte doruğa tırmanır.

  aşk, gönüllerin genelinde benzer biçimler ve renklerde gözlenmekte olup, ortak nitelik, durum ve görünümler taşır. oysa sevgi her ruhta kendine özgü bir albeni taşır. ruhun kendisinden rengini alır. ruhlar da içgüdülerin tersine kendilerine özgü ayrı ayrı renk, tırmanış, boyut, tat ve kokular taşıdığından; ruhların sayısınca sevgiler olduğu söylenebilir.

  aşk, kimlikle ilişkisiz değildir. dönemlerin ve yılların ilerleyişinden etkilenir. oysa sevgi; yaş, zaman ve kişiliğin ötesinde yaşar. onun yüksek yuvasına günün, çağın eli yetişmez.

  aşk, her renkte, her düzeyde, somut güzellikle bağlantılıdır. schopenhauer'ın deyişiyle: "sevgilinizin yaşına bir yirmi yıl daha ekleyin de onun duygularınızda bıraktığı doğrudan etkileri gözlemleyin."

  oysa sevgi, ruhun içine öyle bir dalgınlıkla dalar; ruhun güzelliklerine öyle tutulup kendinden geçer; somut güzellikleri bambaşka bir biçimde görür. aşk; tufan, dalga, coşku niteliklidir. oysa sevgi durgun, dayanıklı, ağırbaşlı, arılıkla dolup taşar bir durumdadır.

  aşk, uzaklık ve yakınlığa göre değişir. uzaklık uzun sürecek olursa azalır. ilişki sürecek olursa değerini yitirir. ancak korku, umut, sarsıntı ve acı çekmenin yanı sıra "görüşüm-uzaklaşım"la diri, güçlü olarak kalabilir. oysa sevgi bu durumları bilmez. dünyası başka bir dünyadır.

  aşk, bir yönlü bir coşkudur. sevgilinin kim olduğunu düşünmez. "öznel bir özcoşu"dur. işte bu yüzden hep yanlışlık yapar. seçimle hızla sürçer. ya da hep bir yönlü kalır. yine de yer yer benzeşmeyen iki yabancının arasında bir aşk kıvılcımlanır, olay karanlıklar içinde geçip birbirlerini görmedikleri için ancak bu yıldırımın düşüşünden sonra onun ışığında birbirlerini görebilirler.

  oysa sevgi aydınlıkta kök salar. ışığın gölgesinde yeşerir; büyür. işte bu yüzen hep tanışıklıktan sonra ortaya çıkar. gerçekte başlangıçta, iki ruh birbirinin yüzünde tanıma çizgilerini okur. "biz" oluşları ise "tanışım"dan sonra olur, iki ruh, iki kişi değil daha sonraları; birbirlerinin söz, davranış ve konuşma biçiminden yakınlığın tadını, yakınlığın kokusunu, yakınlığın sıcaklığını duyumsarlar. işte bu konaktan sonra birden, iki yoldaş kendiliklerinden sevginin uçsuz bucaksız çölüne ulaştıklarını, sevginin karartısız açık göğünün başlarının üzerinde sere serpe serilmiş olduğunu, "inanış"ın aydın, arı içtenlikli ufuklarının kendilerine açıldığını, tatlı okşayıcı bir esintinin hep başka göklerin, başka ülkelerin yepyeni esinlerinin iletileri ve başka bahçelerin güzel, gizemli çiçeklerinin kokularının birlikteliğinde oyuncu, tatlı, şen bir sevgi ve albeniyle kendisini hep bu ikisinin yüzüne, başına vurduğunu... kendi gözleriyle görürler.

  aşk, çılgınlıktır. çılgınlık ise "anlayış" ile "düşünüş"ün bozulmuşluk ve yıpranmışlığından başka bir şey değildir. oysa sevgi tırmanışının doruğunda, beyin ötesini aşar, anlamayı ve düşünmeyi de yerden çekip, doğuşun yüksek doruğuna götürür.

  aşk, sevgilide içinin çektiği güzellikleri yaratır. oysa sevgi, içinin çektiği güzellikleri sevgilide görür, bulur. aşk, büyük güçlü bir kandırmacadır. oysa sevgi; sonsuz, salt, dosdoğru, içten bir doğruluktur. aşk, denizin içinde boğulmaktır. oysa sevgi, denizin içinde yüzmektir. aşk, görme duyumunu alır, oysa sevgi, verir.

  aşk, kabadır, şiddetlidir. bununla birlikte dayanıksız, güvensizdir. oysa sevgi, tatlıdır, yumuşaktır. bunun yanı sıra dayanıklı, güven içindedir.

  aşk hep kuşkuyla bulunur. oysa sevgi, baştan başa kesin inançlıdır. kuşkuya yer vermez. aşktan içtikçe kanarız, sevgiden içtikçe susarız. aşk korundukça eskir. oysa sevgi yenilenir.

  aşk, sevenin içinde varolan bir güçtür. kendisini sevgiliye çeker. oysa sevgi sevilende varolan bir albenidir. seveni sevilene götürür. aşk, sevgiliye egemenliktir. oysa sevgi, sevilende yok olma susuzluğudur.

  aşk, onun baskısı altında kalabilmek için sevgiliyi belirsiz, kimliksiz olarak ister. aşk, kişinin bencilliği ile alım-satımsal, hayvansal ruhun bir çekiciliğidir. kendisi kendi kötülüğünün bilincinde olduğu için de onu bir başkasında görünce ondan nefret eder, ona kin besler. oysa sevgi, sevileni sevgili, değerli olarak ister. bütün gönüllerin de kendisinin sevdiği için beslediğini , beslemelerini diler. sevgi, kişinin tanrısal ruhu ve ahurasal doğasının bir çekiciliğidir. kendisi kendi doğaötesi kutsallığını görebildiği için onu bir başkasında görünce onu da sever. kendisine tanış, yakın bulur.

  aşkta, rakip sevilmez. oysa sevgide, "köyünün tutkunlarını kendi özleri gibi severler." kıskançlık aşkın özelliğidir. aşk, sevgiliyi kendi lokması olarak görür. bir başkası onun elinden kapmasın diye hep acılar içinde kıvranır durur. kapması durumunda ise ikisine de düşmanlık beslemeye başlar. sevgiliden nefret edilir.

  sevgi ise inançtır. inanç ise salt bir ruhtur. sınırsız bir sonsuzluktur. bu gezegenin türlerinden değildir. aşk, doğanın kementidir. doğadan almış olduklarını kendi elleriyle geri verip; ölümün aldıklarını aşkın oyunlarıyla ellerinden bıraksınlar diye başkaldıranları yakalar. oysa sevgi, kişinin doğanın gözlerinden uzak, kendi yarattığı, kendi ulaştığı, kendi "seçtiği", bir aştır. aşk, içgüdünün tuzağında tutsak olmaktır. oysa sevgi, isteklerin baskısından kurtulmaktır. aşk, bedenin görevlisidir. oysa sevgi, ruhun elçisidir.

  aşk, kişinin yaşama dalıp güncel yaşamla oyalanmasına yönelik büyük, aşırı bir "bilinçsizlendirim"dir. oysa sevgi, yabancılıktan dolayı yabansıllıktan doğma, kişinin bu pis, gereksiz yabancı pazar içerisindeki, korkunç özbilincidir.

  aşk, tat aramaktır. oysa sevgi, sığınak aramaktır. aşk, aç bir düşkünün yemek yiyişidir. oysa sevgi, "yabancı bir ülkede dildaş bulmak"tır.

  aşkın yer değiştirdiği olur. soğuduğu olur. yaktığı olur. oysa sevgi; yerinden, sevdiğinin yanından kalkmaz. soğumaz, kızgın değil; yakmaz, yakıcı değil.

  aşk, kendinden yanadır. bencildir, kendisi için ister. kıskançtır. sevgiliye tapar, onu kendi için över. oysa sevgi, sevilenden yanadır, sevilencildir. sevgili için ister. kendini sevdiği kişi için ister. onu onun için sever. kendisi ortada değildir.

  not: (www.aliseriati.com) adlı siteden alınmıştır.
  35cc
 7. aşk, kırmızı şarapla şömine başında geçirilen sıcak bir akşamdır.
  sevgi, yağmurlu bir günde, pencere kenarında ve kahve eşliğinde karşılıklı okunan kitaplardır.
 8. aşk tutkudur, sevgi şefkattir.

  bu sebeple aşk yok eder, iki tarafı da harcar ve bir gün son bulur.

  ama sevgi; sabırlıdır, şefkatlidir. sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır ve asla son bulmaz.
 9. eğer bir çiçeği seversen ona koparır başka bir sevdiğine verebilirsin ama bir çiçeğe aşık olursan ona gözün gibi bakarsın. koparilmasina izin vermezsin asla.
 10. aşk öldürür,
  sevgi yaşatır.
  aşk yaralar,
  sevgi iyileştirir.
  aşk ihtirastır,
  sevgi şefkat.
  aşk yakar,
  sevgi küllerini toplar.