1. iki bedenin birbirine doğru ivmelenmesi .
    ee