1. zodyak kuşağı sakinlerinden bir gruptur. grubun en parlak yıldızı regulus'tur. aslan'ın yelesini ve başını oluşturan yıldızlardan parlak olanlar algieba ve rasalas'tır.

    regulus, algieba, rasalas ve bunlardan daha sönük iki yıldızın oluşturduğu şekil bir soru işaretini andırır.

    aslan'ın arkasını üç yıldızlı bir grup meydana getirir. içlerinde en parlak olanı denebola isimli yıldızdır. denebola'nın regulus'a uzaklığı yaklaşık 30°'dir.

    ilkbahar mevsiminde aslan takımyıldızını bulmak için büyük ayı takımyıldızı'ndan yararlanılabilinir. aslan, büyük ayı'nın güneyinde yer alır.