1. ataerkillik, erkek otoritesine dayanan bir tür toplumsal örgütlenme düzeni. bu düzenin temelini erkeğin üstünlüğü fikri oluşturur; soy erkekler tarafından belirlenir, hakimiyet erkeklerindir. bu toplumlarda erkeklere kadınlardan daha çok saygı gösterilir. bu erkek üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, anaerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur.
    ataerkillik sözcüğü türkçe kökenlidir. türkçeye fransızca'dan geçmiş olan ve batı dillerinde ataerkillik manasında kullanılan patriarka sözcüğü ise latince patria (baba) ve yunanca achein (hükmetmek) kelimelerinden türemiştir. ataerkilliğe dayanan, ata erki temelli olan oluşumlara "ataerkil" veya "patriarkal" denir.
    modern dünyada dahi ataerkilliğin hakimiyeti neredeyse tartışılmazdır. bununla birlikte, ataerkil olduğu söylenen toplumlar arasında büyük farklılıklar göze çarpmaktadır. ataerkillik, maço kültürün yaygınlaşmasına da zemin hazırlamıştır. bazı tarihçilere göre ataerkillik (partiyarka) dünya toplumlarına egemen olmadan önce bazı toplumlar anaerkil bir düzene sahipti, bazılarında da cinsiyet egemenliği bulunmamaktaydı.
  2. hadi ilk insana dönelim. hani din tartışmalarında hep yapılır, hiçbir şeyden önce ne vardı? diyelim ki kadın-erkek eşitliği vardı. ya da diyelim ki anaerkil yapı vardı anasını satayım. bu yapı nasıl ataerkil yapıya gitti? herhalde yukardan bir güç "bundan sonra ataerkilsiniz gençler. hadi bakalım." demedi. ihtiyaçtan ortaya çıktı.