• youreads puanı (9.00)
 1. the birds that left the trees, the light bores onto me,
  ağaçları terk etmiş kuşlar, ışık beni bunaltıyor
  i can feel you lying there all on your own
  orada tek başına uzandığını hissedebiliyorum
  we got here the hard way, all those words that we exchange
  buraya zor yoldan geldik, takas ettiğimiz tüm kelimeler
  is it any wonder things get dark?
  vaziyetin kötüye gittiğiden şüphe var mı?

  cause in my heart and in my head,
  çünkü kalbimde ve kafamda
  i'll never take back the things i said
  söylediklerimi asla geri almayacağım
  so high above, i feel it coming down
  o kadar yüksekte ki aşağı düştüğünü hissediyorum
  she said in my heart and in my head
  dedi ki kalbimde ve kafamda
  tell me why this has to end
  bana neden sona ermesi gerektiğini söyle
  oh no, oh no
  oh hayır, oh hayır


  i can't save us, my atlantis, we fall
  bizi kurtaramam, atlantis'im, düşeriz
  we built this town on shaky ground
  bu şehri dayanaksız toprağa inşa ettik
  i can't save us my atlantis, oh no
  bizi kurtaramam atlantis'im, oh hayır
  we built it up to pull it down
  şehri yıkmak için inşa ettik

  now all the birds have fled, the hurt just leaves me scared
  şimdi bütün kuşlar uçup gitti, acı beni sadece korkutur
  losing everything i've ever known
  bildiğim her şeyi kaybettim
  it's all become too much, maybe i'm not built for love
  hepsi bana çok ağır geldi, belki de aşk için yaratılmamışımdır
  if i knew that i could reach you, i would go
  sana ulaşabileceğimi bilseydim, giderdim

  it's in my heart and in my head
  benim kalbimde kafamdalar
  you can't take back the things you said
  söylediğin şeyleri geri alamazsın
  so high above, i feel it coming down
  o kadar yüksekte ki aşağı düştüğünü hissediyorum
  she said in my heart and in my head
  dedi ki kalbimde ve kafamda
  tell me why this has to end
  bana neden sona ermesi gerektiğini söyle
  oh no, oh no
  oh hayır, oh hayır

  i can't save us, my atlantis, we fall
  bizi kurtaramam, atlantis'im, düşeriz
  we built this town on shaky ground
  bu şehri dayanaksız toprağa inşa ettik
  i can't save us my atlantis, oh no
  bizi kurtaramam atlantis'im, oh hayır
  we built it up to pull it down
  şehri yıkmak için inşa ettik

  and we build it up, and we build it up
  ve onu inşa edip durduk
  and we build it up to pull it down
  ve onu yıkmak için inşa ettik
  and we build it up, and we build it up
  ve onu inşa edip durduk
  and we build it up to pull it down
  ve onu yıkmak için inşa ettik

  i can't save us, my atlantis, we fall
  bizi kurtaramam, atlantis'im, düşeriz
  we built this town on shaky ground
  bu şehri dayanaksız toprağa inşa ettik
  i can't save us my atlantis, oh no
  bizi kurtaramam atlantis'im, oh hayır
  we built it up to pull it down
  şehri yıkmak için inşa ettik