1. umberto eco'nun göstergebilimsel irdelemelerinde, aynaların insanlar gibi logosmerkezci bir yerleşik yargısallığı içermediğini ve insanın da böyle bir yansıya sahip olup olamayacağı sorgulamalarından ortaya çıkan 'dikotomi'.

  yani insana bir şey, algısal olarak yansıdığında onu, logosunun bağlamlararasılığının imli lokalize edişlerinin arasından çekip yeni bir lokalize ediş yaratarak yerleşikleştirir ve böylece algılar. öte yandan ayna'da bu logosmerkezci determinizm yoktur. ayna, şeyleri oldukları gibi direkt olarak alır. bağlamlararasılığı barındırmaz.

  ayna'da, insanda olmadığı şekliyle gösterge; gösterilen ve gösteren'siz var olur.
  ayna'nın 'aksındaki' o 'gösterge', insana aks olana değin ne bir akstır ne bir göstergedir.
  insan görür aynanın yüzeyindeki o şey'i ve böylece aynanın yansıttığı şey, insanca şeyliğine bürünür. göstergesellikler alanına girer.
  biz bir ayna'ya bakmıyorken o ayna'nın var ettiği, içerisinde gelişen şey'liğine herhangi bir logosca büründürülmemiş şey, reel şey'e en yakın şey'dir.

  lâkin umberto eco dese de tam olarak reel şey de diyemeyiz ona. zirâ zaman mefhumunu açımlarken söylediğimiz gibi bir saat, ancak başka bir saati doğrular.
  dolayısıyla bir ayna da ancak bir başka ayna'yı doğrular.
  ayna'lığının perspektifince aks olur ona şey.
  nesneler arası bir nedensellik ötesi de var olabilir. bu olasılık göz ardı edilemez.

  edit: 'çarpıtan aynalar' yani nesneyi ya da sureti şekilden şekile sokan aynalar hususu estetiğ'in problemidir, varlığın değil. o sebepten onlara değinilmemiştir.
 2. akıllara taxi driver filminde travis'in aynanın karşısına geçip you talkin' me? dediği sahneyi getirtmiştir.

  başlığa dönecek olursak;

  "(...) bir cismin / bedenin fikri de aynı şekilde cisme/bedene tekabül etmez. ve bir şeyin fikri nesnesinden ayri olduğundan, kendisi yoluyla anlaşılabilir bir şey olacaktır aynı zamanda. yani, fikir kendi bicimsel ozu bakımından başka bir nesnel özün nesnesi olabilir. bu diger nesnel öz ise, kendi içinde ele alindiginda gene gerçek ve anlaşılabilir bir şey olacaktır ve bu sonsuzca böyle sürüp gidecektir" - spinoza
 3. içimde ego gibi bir ayna varken "neden sana ihtiyacım var" sorusunun sorulmasının nedeni.
  gören lazım galiba. gören yoksa fikirlerim yok hükmünde, gören yoksa ben de yok hükmündeyim. varlığımın kanıtı sensin.