1. uygur türkü erkeklerin kendi aralarında konuşmak için kullandığı şifreli dil.