1. ayrılık anksiyetesi çocukların primer bakımverenlerinden veya ebeveyinlerinden uzaklaştıkları durumunda ortaya çıkan hayatın belli dönemlerinde gelişime uygun bir cevaptır. yaşamın 6-30. ayları arasında normal kabul edilir. 13-18. aylar arasında yoğun olarak yaşanır(kearney ve ark. 2003). yaşla birlikte çocuğun kognitif gelişimiyle birlikte çocuk bu ayrılığın geçici olduğunu anlar ve ayrılık anksiyetesi azalır. ayrılık anksiyete bozukluğu ise ayrılık durumunda çocuk gelişimine uygun olmayan stres sergiliyorsa bu tanı konulur. ayrılık anksiyetesi bozukluğunda çocuk aşırı endişe ve korku yaşar, ayrılık olduğunda çocuk buna aşırı direnç gösterir ve ağlar. görülme sıklığı % 3-5 arasında değişir. ayrılık anksiyete bozukluğu tanısı koymak için belirtilerin 18 yaşından önce başlaması, en az 4 hafta sürmesi ve en az haftada 3 defa olması gerekir.