• youreads puanı (9.67)
  1. "bahçalarda gül varı, var git ellerin yârı,
    sen bana yâr olmazsın, yüzüme gülme bari"

    "belâ dildendir, ol dildâr elinden dâdımız yoktur,
    gönüldendir şikâyet, kimseden feryâdımız yoktur"