1. döşeme kirişlerinin alttan görünecek şekilde açıkta bırakıldığı ahşap tavan türü. bu tür tavanlar farelerin barınmasına elvermedikleri ve bu nedenle eskiden bakkal dükkanlarında çok kullanıldıkları için bu adı almışlardır.