• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
Yazar Sam dolgoff
bakunin - sam dolgoff
tarihin en çalkantılı dönemlerinden biri olan 19. yüzyılda yaşayan mihail bakunin, eylemi ve kuramıyla en çok tanınan, en derin iz bırakan anarşist şahsiyetlerin başında gelir. özgürlük ile otorite arasındaki amansız mücadeleye koca bir ömür adayan bakunin, yıllarca ayaklanmadan ayaklanmaya, barikattan barikata koşturup durdu. öte yandan, asi kişiliği ve eylemci pratiği haklı olarak onu bir düşünürden çok bir eylem adamı kimliğiyle öne çıkardığından, devrimci mücadeleye kazandırdığı teorik derinlik zamanla geri planda kalmıştır. oysa bakunin, felsefi ve teorik kavrayışlılığı, isabetli öngörüleri ve son derece yerinde saptamalarıyla düşünce ve eylemi bütünleştirerek anarşist hareketin gelişiminde kilit bir rol üstlenmiştir. işte bu yüzden, dostları da düşmanları da, onun anarşizmin önde gelen bir kuramcısı ve eylemcisi olduğu noktasında hemfikirdiler.

bakunin'in teorik gücü, devleti ve otoriteyi ustaca ve en ince ayrıntısına kadar deşife etmiş olmasından kaynaklanır. yüz elli yıl önce, marx tarafından temsil edilen bilimsel sosyalistlerle sürdürdüğü tartışmalarda, her türlü devlet düşüncesinin kölelikten başkabir şeye yol açmayacağını ısrarla vurgularken günümüzde olup bitenleri parlak bir zihin berraklığıyla öngörmüştür. bu çalışmada da görüleceği gibi bakunin, bugün cebelleşmekte olduğumuz temel toplumsal sorunları daha o günlerde gündeme getirmiş ve anarşizmi, insanlığı evrensel özgürlüğe götürecek yollardan biri olarak önermiştir. üç devlet tarafından ayrı ayrı ölüm cezasına çarptırılmış, doğduyu yer olan rusya'da 13 yıllık hapis ve sürgün yaşamından sonra sibirya'dan kaçarak avrupa barikatlarındaki mücadelesine devam etmiştir.

bu çalışma, mihail bakunin'in anarşizmini ana hatlarıyla ortaya koyan en kapsamlı çalışmalardan biridir. kitabın sayfalarını aralamaya başladığınızda, bakunin'in bu fırtınalı yaşamından süzülüp gelen çarpıcı düşünceleri, gecikmiş bir burukluk eşliğinde benliğinizi saracaktır...
  1. hayatı, mücadelesi ve düşünceleriyle tarihin en ilginç yüzlerinden bakunin'in biyografisi. dolgoff da bakunin gibi reaksiyoner biri olduğu için biyografi daha anlamlı. bakunin hakkında ne yazılsa az. müthiş bir beyin, tüm vücudu sinirlerden oluşmuş bir insan gibi. çevresine verdiği tepkiler, kurduğu ilişkiler, kuramının çeperleri inanılmaz heyecan verici. ateşli bir insan olduğu için de hayatını okurken daha nereye varabilir diye düşünüyor insan. kitapta anarşizm öncesi düşüncesinden tanrı ve devlet'e kadarki uzun süreç akıcı bir dille anlatılıyor. anarşizm düşüncesine yaptığı katkılar her şeyden önemlisi kendi anarşizmini yaratmasıyla düşünceye farklı bir kanal açıyor bakunin. düşüncesini geliştirme yolları hayranlık uyandırıcı. rus imparatorluğu, fransız düşüncesi, marx'a karşı duruşu anarşizm düşüncesinin gelişim noktaları. tüm bu etkenlerin diyalektiğiyle insan, toplum ve özgürlük alanına büyük katkılar yapıyor. neçayev ile yaşadıkları, romantik bir sürgün olmasına pek çok ilginç olay da okumayı keyifli kılan konulardan.
    sezgi