• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
barışın felsefesi - ioanna kuçuradi
" bu kitap iki tür yazıdan oluşuyor. bir kısım yazılar kant'ın bazı kavramları ile düşünceleri üzerine yoğunlaşıyor, yaygın anlama biçimleriyle hesaplaşıyor veya onlara yeni bir ışık tutuyor ve kant'ın bu düşüncelerinin yaşamımız için önemi konusunda çıkan sonuçlara işaret ediyor. bir kısım yazılar da, kant'ın bu kavramlarına dayanan barış anlayışının gerçekleşebilirliğinin siyasal koşulları –örneğin völkerbund dediği kuruluş– üzerindeki düşünceleri inceleniyor. birleşmiş milletlerin dünya barışını sağlaması söyle dursun, savaşları önleyememesinin bunca tartışıldığı günümüzde, kant'ın bu konudaki söyledikleri bizlere düşünme malzemesi sağlıyor."
  1. kant'ın ölümünün 200. yılında "barışın felsefesi" konulu uluslararası seminerde yapılan konuşmalardan oluşan bu kitap iki tür yazıdan oluşuyor. bir kısım yazılar kant'ın - "ebedi barış ", "kesin buyruk" gibi- bazı kavramları ve düşünceleri üzerine yoğunlaşıyor, yaygın anlama biçimleriyle hesaplaşıyor veya onlara yeni bir ışık tutuyor ve kant'ın bu düşüncelerinin yaşamımız için önemi konusunda çıkan sonuçlara işaret ediyor. bir kısım yazılarda ise, kant'ın bu kavramlara dayanan barış anlayışının gerçekleştirilebilirliğinin siyasal koşulları- örneğin volkerbund dediği kuruluş- inceleniyor. birleşmiş milletlerin dünya barışını sağlaması şöyle dursun, savaşları bile önleyememesinin bunca tartışıldığı günümüzde, kant'ın bu konudaki söyledikleri bizlere önemli ipuçları sağlıyor.

    kitapta ioanna kuçuradi, abdullah kaygı, betül çotuksöken, harun tepe, nebil reyhani, wilfried hinsch, kaan h. ökten ve hülya yetişken'in yazıları yer alıyor.