1. barnabas incili diğer incillere nazaran daha farklıdır. isa tanrı'nın oğlu değil "örnek insan" şeklinde tasvir edilir.

    teslis inancına ters düştüğü için hristiyanlarca kabul edilmez.

    muhammed'in geleceğinin bu incil'de müjdelendiği iddiaları da vardır.
  2. roma katolik kilisesi tarafından yasaklanan incillerden biri. isa'nın öğrencilerinden barnabas tarafınca yazıldığı iddia edilen kitap.