1. 13. yüzyılda yaşamış moğol komutanıdır. 1229’da moğol ordusu’nda tümen beyi olarak iran’a geldi. 1241 yılında ögeday kağan tarafından kafkasya ve batı iran valiliği’ne atandı. hülagu’ nun gelişine kadar bu görevde kaldı. 1242’de batı yönünde harekata girişerek selçuklu egemenliğinde bulunan erzurum’u aldı.

    ögeday kağan’ın ölümü üzerine, çıkabilecek olayları önlemek için anadolu içlerine ilerledi. konya yakınlarında kösedağ’da ıı. gıyasettin keyhüsrev ile yaptığı savaşta selçuklu ordusu’nu bozguna uğratarak kayseri, sivas ve malatya’yı aldı. kafkasya’da karışıklıklar çıkması üzerine tiflis’e döndü. selçuklularla bir barış anlaşması yaparak onları vergiye bağladı. keyhüsrev ölünce tüm selçuklu topraklan yönetimine girdi.

    sultan izzettin keykâvus’un başkaldırısı üzerine anadolu’ya hareket etti ve onu rabat-ı alaiye savaşı’nda yenerek, bizans’a kaçmak zorunda bıraktı ve yerine hapiste bulunan kardeşi ıv. rüknettin kılıçarslan’ı sultan ilan etti. iran’a gelen hülagu’nun ismaillilerle yaptığı savaşlara ve bağdat’ın ele geçirilişine katıldı.

    hülagu’nun idam ettirdiği baycu, ilerde kurulacak olan ilhanlı devleti’nin temellerini atan komutan olarak kabul edilir.