1. 1) sadece kök(a^2-x^2) ifadesini içeren integrallerde hesaplama yapılırken, x = a sin^θ dönüşümü uygulanır.
    2) kök(a^2+x^2) ifadesi geldiğinde, x = ashθ dönüşümü yaplıacağı gibi x = a tanθ dönüşümü de yapılabilir, yaygın kullanım atanθ dönüşümüdür.
    3) kök(x^2-a^2) ifadesinde integraller hesaplanırken, x = achθ dönüşümü ve ya x = a secθ dönüşümü uygulanabilir, yaygın kullanım a secθ dönüşümüdür.

    unutulmaması gereken şey, sorunun bizden x cinsinde değer istediğidir. dönüşümler uygulandıktan sonra integralden çıkan ifade tekrar düzenlenip θ yerine uygun ifade yazılmalıdır.
    x = a sinθ => sinθ = x/a => θ = arcsin x/a gibi bulunan θ değeri x'li şekilde yazılıp soru çözüme kavuşturulur.
  2. integral ile ilişkim üniversite bittikten sonra tamamlandı şahsen. matematikçi olmak epey havalı bir şey:)