1. erotizm rüzgarıyla birlikte pornografinin zihnimize kazındığı teşhir. ve bu teşhiri betimleyen en nadide ve masum teşhir yeşil elmadır. insan haraları meydana getiren popüler kültür ve modern akıl fırtınası, kadını elzem bir şehvet dürtüsü girdabına sokmuş ve bundan dolayı enkaz olmuş bir insanlık fotoğrafına imza atmıştır. reklamlar, diziler, filmler, kitaplar, ve hatta şiir, öykü, roman ve yazılı ve görsel tüm külliyat! kadın bedeni üzerinden geçen modern akıl ve kapitalizm buldozerinin hemen karşı kıyısında çadır kurmuş, kadın bedeni korkusundan muzdarip olmuş bir kitle arasında kadın hırpalanmaktadır. bir kesim kadını yolunmuş bir tavuk gibi sermaye etmeye ve bedeni üzerinden tasarruf etmeye azim ile çalışırken, bir kesim de kadın bedenini siyah örtülere boğmaya çalışıp, içinde dizginleyemediği sancılarını kadını kafes kuşuna çevirmeye doğru ter dökmektedir.

    bedenin teşhiri cinsiyet anlamda kadının erkek karşındaki hezimetinin bir yansımasıdır. o değil acaba anaerkil dönemde bu teşhir ve beden üzerindeki tasarruf, kadının erkek üzerindeki bir hegemonya mirası mı? yani diyeceğim şu; anaerkil dönemde kadın erkeği sömürdü ve bu sömürge döngüsü yer mi değişti? ah ne tuhaf sorular, sorunlar ve zihnin garip arayışları.