1. belediye genellikle torpil, adam kayırma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, parayı cebe indirme gibi kavramlar bütünleşse de belediyeler yerel ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş tüzel kişilerdir.
  5393 sayılı belediye kanunu belediyeyi, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olarak tanımlamıştır.
  merkezin üstlenmediği kimi kamu hizmetlerini, merkezden ayrı olarak yürüten ve yerel yerinden yönetim (mahalli idareler) kuruluşlarından biri olan belediyelerin devlet tüzel kişiliğinden ayrı tüzel kişilikleri, mal varlıkları, bütçeleri vardır.
  il ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. bir yerleşim biriminde 5000 ve üzeri nüfus var ise belediye kurulabilir.
  nasil?
  - işlem dosyası vali görüşü ile birlikte içişleri bakanlığına gönderilir.
  - danıştay görüşü alınarak müşterek kararname ile o yerde belediye kurulur.