1. musevi inanışına göre, tanrı'nın kim olduğunu soran musa'ya verdiği cevaptır. en iyi bilinen ismi olan yhwh (tetragrammaton) ya da yahweh'in, ibranice "ben kimsem o'yum" cümlesindeki ben anlamına gelen ehyeh'ten türediği düşünülmektedir.
    latinceye ego sum qui sum olarak çevrilmiştir.