1. performans düzeyini artırmak için bir organizasyonun kendi içinde veya diğer organizasyonlardaki "[il] en iyi uygulama [/il]" (best practice)’yı tespit ederek kendi organizasyonuna uyarlamasıdır.

    *bu yönetim tekniği taklit değildir.

    *örnekleme yaparak işletmelerin performans düzeyini artırmayı hedefler.

    *uygulamak için aynı sektörden kurumlar seçilebileceği gibi farklı sektörlerden de seçilebilir.

    *william edwards deming bu yönetim tekniği için, "adapt, not adopt" (adapte et, aynen alma) demiştir.