1. dune evreninde butleryan cihadı sonrası oluşturulmuş, insanlığın evrim tarihinde çok önemli roller oynayan kadim ve güçlü bir kadın organizasyonudur.

  butlerian cihadı sonrasında insan gibi düşünebilen makinelerin yasaklanmasının ardından oluşan büyük bir buhran sonucu ortaya çıktığı bilinen bene gesserit örgütünün oluşum hikayesi hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. yine de cihad sırasında hâl-i hazırda bir mother superior'ları olduğunu bildiğimiz için bu sıralarda dahi bir organizasyonları olduğunu ve hızlı örgütlendiklerini söyleyebiliriz.

  bene gesserit'in temel uğraş alanı tüm galaksiye yayılmış olan üreme programlarıdır. bu program vasıtası ile önceden hesaplanmış doğru gen sahiplerini doğru kişilerle eşleştirerek kontrollü bir evrim yolunu takip ederler. temel hedefleri öte bir güç ve etkiye sahip olarak insanlığı bir içgörü ve istikrarın yoluna yoönlendirmek olan bene gesserit rahibeleri bu üreme programının ardından kwisatz haderach'ı yani erkek bir bene gesserit'i dünyaya getirmeyi planlamaktadırlar. kwisatsz haderach; tüm bene gesseritlerin hafızalarına sahip tek bir erkek "mother superior" olarak bege gesserit için bir mesih görevi görecektir.

  bene gesserit'in yapısı içerisinde ağırlıklı olarak kadındalr bulunur. ve tartışmasız bir şekilde kadınlar tarafından yönetilir. örgüt içerisinde yer alan erkekler muhakkak asgari olarak bir kadına karşı sorumludurlar.
  mother superior: yüce anne olarak çevirebiliriz. örgütün en üst mertebesinde mother superior bulunmaktadır. mother superior tüm bene gesserit üzerinde sorgulanamaz bir otoriteye sahiptir ve kendisinden önce gelen tüm mother superior'ların hatıralarını miras olarak devralmıştır. (devirler içerisinde stratejik sebeplerle birden fazla mother superior'un aynı anda var olduğu zamanlar olmuştur.)
  kwisatz mother: bene gesserit'in üreme programının başındaki yetkili anarahibedir.
  reverend mothers: rahibe anneler ya da muhterem anneler diye çevrilebilir, bene gesseritin temel yapısını oluşturan yapıdır ve çok çeşitli görevlerde rol alırlar. bu çeşitli görevler diplomasiden üreme programlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır.
  proctor superiors: yüce gözetmenler rahibe meclislerinin yöneciti-sorumlularıdır. her rahibe meclisinde yetkili bir proctor superior bulunmaktadır.
  truthsayer: bene gesserit eğitimi sonucunda söynen sözlerini doğruluğunu anlayabilen kimseler.
  sisters: örgüt mensupları, cariyeler ve üreme programı için potansiyel eşler.

  bene gesserit genetik çalışmaları sonucu bir çok yetenek ve güç kazanmıştır. özellikle rahiblerin kullandı bu genetik yapılar sayesinde bilenen evrende hiç bir grubun rakip olamayacağı fiziksel ve mental seviyelere erişmişlerdir. bene gesserit rahibeleri her bir kaslarını ve sinirlerini ayrı ayrı kontrol edebilecek derece vücut kontrolüne sahiptir ve bu sayede bir çok yeteneğe erişmişlerdir.
  oral analiz: ağza alınan herhangi bir şeyin kimyasal yapısına kadar anlaşılabilmesini sağlar.
  iç organikkimyasal kontrol: zehirli gıdaların temizlenmesini sağlar.
  prana bindu: vücud ısısı, kan akışı ya da kalp atışı(nabız) gibi değerleri değiştirmelerini sağlar.
  tuhaf üslup: orijinali weirding way şimdilik daha iyi bir çeviri bulamadım. bene gesserit rahibelerinin kullandığı eşsiz dövüş tekniğidir. bilinen evrendeki pek az grup bu dövüş yeteneklerine yaklaşabilir.
  ses: belirli bir ses tonunda karşıdaki kimselere verilen karşı konulamaz telkinlerdir.
  gerçel sezi: herhangi bir cümlenin doğru olup olmadığını anlamayı sağlar.
  petit algısı(küçük algı gibi bir çevirisi olabilir ama şimdilik içime sinmediği için böyle bırakıyorum): bene gesserit rahibeleri tarafından kullanılan en giriftar yöntemlerden biridir. kullanılan bir aksanın gerçekçiliğini algılamak, tehlikeyi sezmek ya da saklanınan bir nesnenin varlığını algılamak gibi azami önemde bir kudret sağlar.

  corrino hanedanlığının imparatorluğu boyunca bene gesseritler imparatorluk politikaları arasında hızla yükselmişlerdir. bunun temel yolları arasında büyük ailelere üreme programı vasıtası ile sızmaları ve bu ailelerin kadınlarına gayet cazip bir eğitim programı sunmalarının payı çok büyüktür.

  son olarak bene gesseritlerin korkuya karşı olan dualarını yazıp bitireyim:

  korkmamalıyım, korku akıl-katilidir.
  korku hepten yok oluşu getiren küçük ölümdür.
  korkumla yüzleşeceğim.
  korkumun üzerimde ve içimden geçmesine izin vereceğim.
  ve o geçip gittiğinde iç gözümü onun geçtiği yolları görmek için çevireceğim.
  korkunun geçtiği yerlerde hiçbir çey kalmayacak.
  sadece ben var olacağım.