1. iyicil, selim. bir hastalığın hafif seyretmesini veya bir tümörün selim karakterini ifade eden terim.
  2. sınavda, sözlüde kolay soran hoca benign, zor soran hoca maligndir.
  3. istisnalar içermekle beraber patolojik olarak -oma ekiyle biten tümorler (bkz: lipoma) (bkz: adenoma) vs.

    yalnız carsinomadır, sarcomadır bunlar da oma ile bitiyor şeklinde olaya bakmamak lazım. kısa bir bilgi vermek gerekirse adenoma bez yapılarından gelişen ya da bez yapıları oluşturan bening tumore verilen isimdir. adenocarcinoma ise aynı histolojik görüntüye sahip yani bez yapılarından köken alan ya da bez yapıları oluşturan malign tumore verilen isimdir. bu isimlendirme de adeno köküne oma eklenip benign, carcinoma eklenip (sarcoma değil çünkü epitel hücre kaynaklı bir tumorden bahsediyoruz, konuyla çok alakaşı değil ama sarcoma da malign tumorlerde kullanılan bir isimlendirme şekli) malignite belirtilir