1. klasik türküler bestekârı, piyano çalgıcısı ve orkestra şefi