1. çakıl, kum gibi agrega olarak isimlendirilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen inşaat yapıtaşıdır. bağlayıcı madde de genellikle çimentodur.