• youreads puanı (10.00)
  1. "amana gel amana gel"

    "yollar seni gide gide usandım
    ayağıma diken battı gül sandım"