1. denge, kasların kasılma düzeyleri, hareketlerin hızının ve sınırlarının ayarlanmasıyla alakalı organ. alkol alınca bu saydıklarımızın hepsinin sekteye uğramasının sebebi de alkolün beyinciği etkilemesi. kollar bacaklar biraz daha relax olur, denge kurmada zorluk çekilir vb.

    (bkz: cerebellum)