1. sanskritçe "rabbin ezgisi" anlamına gelir, kutsal bir hindu metnidir, edebiyat tarihindeki ve felsefedeki en önemli metinlerden biri kabul edilir. inanışa göre 5000 yıl önce mö 3000 yılında "dünya savaşı" denebilecek büyüklükte bir savaş meydana gelir. bu savaş iyilerle kötüler arasındadır iyi tarafta olan arjuna, krişna'dan yardım ister. krişna da ona ebedi hakikatleri tanrısal sırları, hayatın anlamını anlatmaya başlar.

    ve şöyle der: "her şeyde beni ve bende her şeyi gören biri için ben asla kaybolmam. o kişi de benim için kaybolmaz."