1. kitap korkusudur.

    "yunanca’da kitap anlamına gelen biblion kelimesinden türemiştir. bibliofobikler çocuk kitapları, tarihi kitaplar ya da ders kitapları gibi spesifik bir alandan korkarlar. yani tüm kitaplardan korkmazlar. mitosfobi (efsane korkusu) ya da metrofobi (şiir korkusu), bibliofobinin alt kolları olarak görülebilir. bibliofobikseniz okumaya teşvik edildiğiniz ya da zorlandığınızda güçlük çekebilir, okurken titreyebilir, yerleyebilir ya da ağlayabilirsiniz.

    bu fobinin toplumumuza yerleşmesinde 12 eylül’ün büyük katkısı olmuştur. toplatılan, yakılan, televizyonda teşhir edilen insanların arkasında gösterilen kitaplar topluma bazı mesajlar vermiştir. kitap okursan başın belaya girer. ülkemizde bırakın ortaokul mezunlarını üniversite ve lise mezunlarının sayısı bir kaç milyonu aşmıştır.buna rağmen ülkemizde 7250 kişiye bir kitap düşmektedir."

    kaynak :