1. morfoloji. birçok disiplinde kullanılan bir alt alan adıdır. dilbilimin de alt alanlarından biridir ve inceleme konusu biçimbirimlerdir.
    ugo