1. görüldüğü zaman sağlık bakanlığına bildirilmesi zorunlu olan hastalıklardır. 4 gruba ayrılmıştır.
  a grubu bildirimi sağlık ocaklarına,
  b grubu bildirimi il sağlık müdürlüğü veya sağlık bakanlığına, bakanlık da who'ya bildirir,
  c grubu bildirimi il sağlık müdürlüklerine,
  d grubu bildirimi ise laboratuvarlardan kurum bildirim sorumlusu aracılığı ile direk il sağlık müdürlüklerine yapılır.
  hepsinin ayrı ayrı formları ve bildirim şemaları vardır, istanbul il sağlık müdürlüğünün sitesinde burası mevcuttur.

  grup grup hastalıkları buraya yazmakta fayda var, sitede bulunsun:

  •a grubu
  akut viral hepatitler (a,b,c,d,e,g)
  boğmaca
  bruselloz
  difteri
  gonore
  kabakulak
  akut kanlı ishal
  kızamıkçık
  kızamık
  kolera
  kuduz ve kuduz riskli temas
  meningokoksik menenjit
  poliyomyelit
  şarbon
  şark çıbanı(kutonöz leishmaniazis)
  sifiliz
  sıtma
  tetanoz
  tifo
  tüberküloz
  hiv enfeksiyonu
  aids

  •b grubu
  çiçek
  veba
  sarı humma

  •c grubu
  creutzfeldt jakob hastalığı ( nvcjd deli dana hastalığı )
  ekinokokkoz
  influenza [grip]
  kala-azar [vısceral Leıshmanıasıs]
  konjenital rubella
  lejyoner Hastalığı
  lepra
  leptospiroz
  subakut sklerozan panensefalit (sspe)
  şistozomiyaz [üriner]
  toksoplazmoz
  trahom
  tularemi
  viral hemorajik ateş

  •d grubu
  campylobacter jejuni/coli.
  chlamydıa trachomatis
  cryptosporidium sp
  entamoeba histolytica[ amipli dizanteri etkeni olarak ]
  enterohemorajik e.coli [ehec]
  giardıa intestinalis
  listeria monocytogenes
  salmonella spp.[ non-typhoidal salmonelloz etkeni olarak ]
  shigella spp.
 2. uygulaması halk tarafından ihmal edilen hastalıklardır. istediğimiz sağlık raporuyla hepatit c olduğunu öğrendiğimiz vatandaşı, kuruma alamayacağımıza ikna edememiştik. karşı argümanı 'öpüşmeyle geçmiyor' du...