1. sanal dünyanın ortaya çıkardığı bir yanılsama çeşidi. öncelikle bilgi, periyodik sürelerle üst-üste eklenerek oluşturulan bir birikimden ibarettir. oysa sanal dünyada bilgi, farklı uç ve seviyelerde, öyle farklı hızlarda sunuluyor ki, bilginin alınması daha tehlikeli bir hal alıyor. özellikle sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşımlarda verilen bilgiler o kadar hızlı hareket ediyor ki, zaman ve an kavramları arasında bir takas durumu söz konusu oluyor. kaynaksız bilgiler temelinde fikir ve söz sahibi olunmaya başlıyor ve bu fikir ilerleyen zamanlarda bir karakter oluşturmaya başlıyor. bilginin oluşum felsefesine ters bir hal yaşanıyor. bilgi vermenin özne üzerinde "üretme" kaygısını oluşturması gerekirken, bu bilgi illüzyonu çerçevesinde alınan kısa ve kaynaksız bilgiler tüketme ekolü üzerinde tutunuyor ve kullan at tarzı bir ambalaja bürünüyor.