1. freud'a göre bilinçdışı duygu ya da duygulanımla, içgüdünün bastırılma sonucu şekil değiştirmiş halini ifade eder. 3 olasılık vardır.
    1.duygu tamamen ya da kısmen varlığını korur.
    2. biçim değiştirerek başka duyguya dönüşür.
    3. duygular bastırılır ve gelişimi engellenir.

    freud içgüdünün duyguya dönüşümünün engellendiği her durum için bilinçdışı duygu kavramı kullanmıştır.

    (bkz: şipşak freud - christfried tögel)