1. çok kaba bir açıklamayla; diy biyoloji. modern laboratuvar ortamlarına ve imkanlarına sahip olmayan sıradan vatandaşların bir araya gelerek kendi laboratuvarlarını kurması, bu laboratuvarlarda kullanılacak pahalı profesyonel donanımlar yerine kendi amatör fakat işlevsel donanımlarını üretmeleri, projeler geliştirmelerini ve ciddi deneyler yapmalarını kapsayan akım. doğal olarak transhümanizm'le karıştırılır çünkü hemen hemen iç içedirler. lepht anonym konuyla alakalı en sağlam isimlerdendir (lepht biraz daha işin transhümanizm kısmında kalır). bu akımı takip eden insanlar kansere çare bulmak gibi ciddi projelerden tutun; alg lambaları, geceleri parlayan bitkiler gibi gündelik hayata farklı konseptler katabilecek hoş projelerle uğraşmaktadırlar.