• youreads puanı (6.67)
  1. ah, bir elif çekti yine sîneme cânan bu gece
    pek sarıldı bana ol serv-i hırâmân bu gece
    ayın ondördü gibi dün gece mecliste idi
    kande akşamlayacak ol meh-î tabân bu gece