• youreads puanı (8.00)
 1. bir perinin aşkına düştüm çok efgan eyledim
  râz-ı aşkı çok zaman kalbimde pünhân eyledim

  istemezdim âleme ifşayı sevda eylemek
  zaptı mümkün olmayan âhımla ilân eyledim

  dahil-i bezm-i vîsali olmadım ol dilberin
  sinemi beyhude sûzan eşkimi kan eyedim

  gelmedi ol seng-i dîl bilmem nedendir rikkate
  ağladım âh ettim istimdad-ı derman eyledim

  düştüm encâm firakiyle beyaban gama
  hâi-î mecnunaneme mecnunu hayran eyledim

  her kimi sevdimse cevr etti neziha bî sebep
  ben bu baht-ı zalime bilmem ne isyan eyledim

  yaşar nezihe bükülmez