• youreads puanı (10.00)
 1. bir sakiden içtim şarap, arş'tan yüce meyhanesi
  ol sakinin mestleriyiz, canlar anın peymânesi

  bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur
  bir çerağdır bunda yanar, güneş anın pervanesi

  aşk oduna yananların, külli vücudu nur olur
  ol od bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi

  andaki mest olanların, olur "ene'l-hakk" sözleri
  (bkz: hallac-ı mansur) gibidir en kemine divanesi

  yunus bu cezbe sözlerin cahillere söylemegil
  bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi

  (bkz: yunus emre)